+359 885 000 999

Search our Site

Лиценз за продажба на тютюневи изделия

Екипът от професионалисти на Бизнес Асистент осъществява сътрудничество с агенция Митници в издаването на лицензи и документация за безпроблемна търговия с тютюневи изделия !телефон за безплатна консултация 0885000999

ВАЖНО!!!

Oт 20.05.19г, всяка кутия цигари/пакет тютюн трябва да притежава свой уникален идентификационен код, който да позволява проследяването й, от слизането от машината, до потребителската ръка. Това искане е част от Регламента на ЕС, който иска да осъществи по-задълбочен контрол над производството и разпространението на тютюневи изделия. 

След посочената дата, производителите, вносителите, както и търговците на едро и дребно, ще могат да осъществяват дейността си, само ако са регистрирани в системата за проследяване на тютюневите изделия, разработена в съответствие с чл. 15 от ДИРЕКТИВА 2014/40/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА. 

 

  Юридическите лица и едноличните търговци, участващи в продажбата на тютюневи изделия, трябва да се регистрират в системата за проследяване на тютюневи изделия с цел да получат идентификационни кодове както като търговци (икономически оператори), така и за своите търговски обекти.

За да бъдете регистрирани, освен Лиценз за търговия с тютюневи изделия, Ви е необходим ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС, който ние, консултантите на Бизнес Асистент знаем, че не Всеки от Вас притежава. 

Затова тук идва моментът в който да Ви бъдем полезни - ние можем да Ви свършим тази досадна процедура, без никакви усилия от Ваша страна.
  Ние притежаваме ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС, който след като ни упълномощите, ние Ви регистрираме в системата за проследяване на тютюневи изделия ефективно и бързо.

Обадете ни се ! С удоволствие ще свършим работата вместо ВасAко разполагате с обект (а дори и да не разполагате с такъв, ние можем да Ви снабдим), в който искате да осъществявате продажба на цигарени продукти, Ви е нужно „Разрешение за търговия с тютюневи изделия“. Търговията с тютюневи продукти подлежи на разрешителен режим и е в компетенцията на Агенция Митници. Има условия, на които трябва да отговарят търговският обект,фирмата и управителят, според изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове.Необходими документи при подаването на искането за издаване на лиценза за търговия с тютюневи продукти са:

Съгласно изискванията на чл.114,ал.1 от ППЗАДС се прилагат следните документи:
- Актуално удостоверяване за вписване в търговския регистър – оригинал или нотариално заверено копие в случаите,когато лицето не е пререгистрирано по реда на Закона за търговския регистър:
- Заверено копие от документ,удостоверяващ единия идентификационен код на лицето:
- Декларация,че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация:
- Свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл.90а , ал.2,т.4,буква „а” от закона,а ако лицата не са български граждани – декларация;
- Декларация за обстоятелствата по чл.90а, ал.2,т.4,буква „б” от закона;
- Удостоверяване на налични или липса на данъчни задължения и задължителни осигурителни вноски;
- Точен адрес и вид на обекта;
- Документ за собственост или договор за наем на помещения на търговския склад или обект;
- Копие от разрешението за въвеждане в редовна експлоатация на търговския обект,издадено от съответния компетентен орган;
- Свидетелство за регистрация на фискално устройство съгласно Наредба № Н- 18 от 2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.;
- Декларация за обстоятелства по чл.90а,ал.2,т.8 и 9 от закона;
- Копия от сключените договори за доставка на тютюневи изделия или списък на доставчиците;
- Удостоверение от БАБХ;
- Уведомления за работно време

Ако решите нашият екип от специалисти, да Ви съдейства, извършвайки тази услуга за Вас, моля свържете се с нас! Извършваме и пакетна услуги - от издаването на Вашата фирма, през откриването и наемането/закупуването на обекта за Вашият бизнес, до снабдяването Ви с всякакъв вид документации и сертификати. Не се колебайте да се свържете с нас.Екипът ни винаги е насреща за въпросите Ви, а консултацията ни е БЕЗПЛАТНА!

Контакти

На всеки въпрос от вас свързан с предлаганите услуги, ние ще Ви консултираме безплатно по телефона.

Свържете се с нас
БИЗНЕС АСИСТЕНТ бул. "Цар Борис III" 215
София 1618, България
И-мейл: businessassistant@abv.bg+359 885 000 999