+359 885 000 999

Search our Site

"Заявление за работно време" е документ, необходим на фирмата, за да бъде вписан обекта в регистъра на търговските обекти в Столична община,с което се узаконява функционирането на дейността.Наредбата за цяла София е една,но малките общини имат различни изисквания по спазването и. Хубаво би било преди подаването на документите по заявлението, да се консултирате със специалист,защото всяка грешка може да Ви създаде доста главоболия. По телефона или имейл ще Ви посъветваме безплатно и ако решите, ние ще свършим всичко вместо Вас. 


 *  За работно време, между 22:00ч. - 06:00ч.,  ако обектът е разположен в сграда с етажна собственост, се търси съгласяемост от 50% + 1 от собствениците на помещения, като в това число се изисква задължително съгласие от преките съседи. Друго условие е, да бъде извършено измерване на допустимите нива на шум, които трябва да бъдат в норма, за да бъде издействано удълженото работно време.Ние може да Ви съдействаме за това измерване, както и за други необходими неща пред Инспекцията по труда .

Измервания

За извършване на измерванията, Органът за контрол е акредитиран от ИА “Българска служба за акредитация”.

Извършват се измервания на физични фактори на средата и на електрически уредби и съоръжения до 1000 V. Ползата от такива измервания е, че не само се установяват реалните условия на труд, но и се изпълняват и изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. В това отношение фирмата е готова винаги да окаже помощ на своите клиенти.

Дейността, свързана с измерванията, е изцяло съобразена с разработената система по качество във фирмата съгласно БДС ISO/IEC 17020:2012.

Като акредитиран Орган за контрол фирмата предлага измервания на:

Физични фактори на работната среда

tick    Микроклимат – температура на въздуха, относителна влажност на въздуха, скорост на движение на въздуха.professional-electrical07

tick    Осветеност.

tick    Шум

Ел. уредби и съоръжения до 1000 V:

tick    Импеданс на контура “фаза – защитен проводник”.

tick    Съпротивление на защитни заземителни уредби.

tick    Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби.

tick    Съпротивление на изолация.

tick   Защитни прекъсвачи - допирно напрежение, ток на изключване и задействане чрез бутона за проверка.

 

Нашите клиенти получават сертификати и протоколи от измервания на фактори на работната среда, и сертификати и протоколи от измервания по електро безопасност. Тези, които искат удължаване на работно време, могат да се сдобият с "Протокол от измерване на шум".

Контакти

На всеки въпрос от вас свързан с предлаганите услуги, ние ще Ви консултираме безплатно по телефона.

Свържете се с нас
БИЗНЕС АСИСТЕНТ бул. "Цар Борис III" 215
София 1618, България
И-мейл: businessassistant@abv.bg+359 885 000 999