+359 885 000 999

Search our Site

Узаконяване на незаконни постройки и смяна на предназначение

Съдействаме за узаконяването на незаконни постройки на територията на Столична Община.
Нашият екип от специалисти и висококфалифицирани експерти ще се ангажира да извърши експертиза относно законността на извършеното строителство и ще Ви даде становище за възможността на узаконяване. Сгради, за които няма одобрени проекти, издадено разрешение за строеж, но отговарят на определени условия, подлежат на узаконяване, за което се ангажираме с издаването на ,,Удостоверението за търпимост‘‘ . 
Важно е да се знае, че след издаването на ,,Удостоверение за търпимост‘‘, сградата може да фигурира в нотариални актове, да бъде прехвърляна, продавана или дарявана нотариално. Сграда с удостоверение за търпимост - не подлежи на глоби и не може да бъде премахната.


Смяна на предназначение и преустройство на обект (смяна на статут на помещение)

Това е друг казус, в който много често неволно се озовават хора в малкия и среден бизнес. Наели сте/Закупили сте помещение! Харесва Ви и отговаря на Вашият личен бизнес план, но предназначението му преди е било различно?! Това е проблем, който би Ви коствал доста усилия и институционални грижи, но за нас е нещо дребно, което ако ни се доверите, екипът на "Бизнес асистент" би свършил бързо и безболезнено.

Много често се налага смяна на предназначение на помещение, защото по нотариален акт или по проекта е определено, например: магазин, заведение, офис, ателие, фризьорски салон или жилище, а собственика (наемателя) желае да го използва с други цели.
В зависимост от вида и целта на преустройството се преминава през няколко етапа като ние, от ,,Бизнес асистент‘‘ активно съдействаме и просредничим за безпроблемното въвеждане на строежа и издаването на ,,Удостоверение за експлоатация‘‘ с новия статут на помещението!

Освен това, ние можем да съдействаме и за много други услуги във вашия бизнес:

-Издаване и регистриране на фирма
-Откриване на подходящо помещение за Вас, както и неговото регистриране + оценка на риска на търговския обект
-Издаване на лицензи
-Удостоверение от БАБХ и посредничене 
-Узаконяване на рекламни и фирмени надписи
-Тротоарно право
-Други  - 

Издаване на скици от Агенция по геодезия, картография и кадастър - официално свидетелство, гарантиращо истинността на представените в документа кадастрални данни пред всички административни и съдебни органи

- Ако се нуждаете от издаване на Удостоверения за търпимост и въвеждане в експлоатация или пък от изработката на Подробен Устройствен План;

- Ако Ви предстои сключване на важен договор или сделка с недвижим имот при нотариус;

- Ако искате да изтеглите кредит от банка, чрез ипотекиране на недживим имот:

Скиците, издавани в изнесен офис от АГКК, ще Ви помогнат да постигнете всичко това, като получите документите на ръка, без да е необходимо да чакате пред дълги опашки. Видът на поръчката е бърза или обикновена, като за повече информация се свържете с нас по телефон или имейл.

ОТСТЪПКИ ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА ПАКЕТ ОТ УСЛУГИ. БИЗНЕСА Е ВАШ, ГРИЖАТА НАША! 

Контакти

На всеки въпрос от вас свързан с предлаганите услуги, ние ще Ви консултираме безплатно по телефона.

Свържете се с нас
БИЗНЕС АСИСТЕНТ бул. "Цар Борис III" 215
София 1618, България
И-мейл: businessassistant@abv.bg+359 885 000 999