+359 885 000 999

Search our Site

Счетоводни услуги            

,,Бизнес асистент‘‘ предлага счетоводно обслужване на фирми и физически лица от град София. Екипът ни се състои от опитни и млади счетоводители, отлични експерти в тази област. Предлагаме на нашите клиенти максимално разумна цена за нашите услуги, като тя е съобразена с текущия документооборот и нужди. Наша грижа е да Ви спестим време и средства при воденето на счетоводството. Следим всички промени в законодателството и навреме Ви алармираме за това, новостите и мерките да бъдат спазени така, че Вие да сте изрядни.
Ние предлагаме както абонаментно обслужване, така и еднократни счетоводни услуги.
На нас може да разчитате за всичко свързано с Вашето счетоводство , а при нужда може да Ви представляваме пред НАП и Инспекцията по труда при провеждането на ревизии и проверки, като гарантираме, че Вашият интерес ще бъде максимално защитен.
В месечния абонамент се включва:
- Подготвяне и подаване на документи за Регистрация по закон за данъка върху добавената стойност.
- Класиране, обработка и осчетоводяване на счетоводни документи, както и проверка за съответствие с данъчното, съгласно разпоредбите на българското законодателство.
- Изготвяне и подаване на документи (Справка Декларация и Дневници по ДДС, Интрастат декларация и други декларации) за НАП.
- Изчисляване на дължимите данъци и осигурителни вноски
- Изчисляване на дължимите данъци и осигурителни вноски и изготвяне на платежни нареждания на хартиен носител, а при достъп до банкова сметка – електронно банкиране.
- Изготвяне на Трудови договори, Граждански договори и Договори за управление и контрол.
- Изготвяне на рекапитулации, ведомости и сметки за изплатени суми на физически лица.
- Изготвяне и подаване на справки, декларации и други подобни документи пред НАП, НОИ, БНБ и НСИ, и спазване на срокове.
- Консултиране на клиента по въпроси с данъчното осигурителното законодателство.
- Изготвяне на месечна справка за финансовия резултат на фирмата.
- Подготвяне на документи и представителство при провеждане на проверки, ревизии и одити.
- Годишно счетоводно приключване на фирмата съгласно разпоредбите на българското законодателство.
- Изготвяне и подаване Годишната данъчна декларация на фирмата, Годишните Финансови Отчети на фирмата на НСИ и Агенцията по вписванията.
1.Месечната обработка на счетоводни документи, заплати и осигуровки за фирми нерегистрирани по ДДС е от 80 до 120лв, а на регистрираните по ДДС в зависимост от броя на служителите и документите за обработка от 120 до 320лв, като цените подлежат на договаряне според всеки индивидуален случай.
2.Цени само за годишно счетоводно приключване за фирми без счетоводен абонамент.
- Фирма нерегистрирана по ДДС до 30 документа – 180лв.
- Фирма нерегистрирана по ДДС до 80 документа – 280лв.
- Фирма нерегистрирана по ДДС до 120 документа – 350лв.
- Фирма нерегистрирана по ДДС над 120 документа – по договаряне.- Търговски Софтуер одобрен от НАП 

Описание START PRO
Първоначална инсталация 0 лв 0 лв
Цена на месец при предплащане за 12 месеца 14,90 лв.  29,90 лв. 
Цена на месец при предплащане 1 месец 25,90 лв.  43,90 лв
Включено първоначално обучение в нашия офис или дистанционно да да
Поддръжка по телефон 09.00-21: 00 часа 09: 00-21: 00 часа
Подкрепа за електронна поща или чат да да
Импортиране на артикули и контрагенти да да
Първоначална инсталация с приложение за бърза продажба на Windows и Android да да
     
Фукционалности    
Стоки    
Брой артикули неограничен неограничен
Артикулни групи неограничен неограничен
Снимка на артикули да да
Ценови правила да да
Съставни артикули да да
     
Контрагенти    
Неограничен брой клиенти да да
Неограничен брой доставчици да да
Отваряне като клиент и доставчик едновременно да да
Автоматично попълване от търговския регистър при възможност да да
Продажби    
Продажби по типове документи да да
Генериране на фактура от продажба да да
Издаване на фактура с идентификационен код без подпис и печат да да
Отстъпки на ред (артикул) по време на продажбата да да
Автоматична отстъпка от ценови правила да да
Възможност за въвеждане на цените с / без ДДС по време на продажбата да да
Отстъпка върху цялата операция да да
Възможност за отчитане на разсрочено плащане да да
Печат на стокова разписка в PDF да да
Експорт на продажбите в csv да да
Доставки    
Доставка по типове документи да да
Отстъпки на ред (артикул) по време на доставката да да
Възможност за въвеждане на цените с / без ДДС по време на доставката да да
Отстъпка върху цялата операция да да
Възможност за въвеждане на доставката от CSV файла да да
Възможност за отчитане на разсрочено плащане да да
Склад
Доставки да да
Бркуване да да
Ревизия по списък да да
Ревизия артикул по артикул да да
Рекламации от клиент да да
Реклама на доставчика да да
Производство
Производство по рецепта не да
Възможност за промяна на рецепта по време на производството не да
Възможност за добавяне или изхвърляне на продукти по време на производството не да
Производство без предварително създадена рецепта не да
Разпад не да
Справки
Намиране - по артикули, по обекти, за предходен ден да да
Финансови справки да да
Текущ оборот да да
Отворени сметки да да
Приходи, разходи, движение приходи и разходи да да
Вземания и задължения да да
Списък отчети да да
Движение на стоки да да
Срок на годност / партидни номера да да
Дневник Входящ контрол * да да
Ревизии да да
Бракове да да
Прехвърляния да да
Производства да да
Продажби - списък с продажби, по артикул, за период да да
Доставки да да
Ресторант / отворени сметки и маси / работа по маси не да
Опции
Допълнителен обект 5.00 лв.  5.00 лв. 
Допълнителна каса / фискално устройство 5.00 лв.  5.00 лв. 
Онлайн магазин 10.00 лв.  10.00 лв. 
* Опционално за клиенти, които не се ползват от производството и не се движат по партиди в склада.
* Цените са без включено ДДС
** При едногодишен абонамент За пакет Старт 42% За пакет Про 32%


ТЪРГОВСКИ СОФТУЕР ПО НАРЕДБА № Н-18
 

Система за управление на търговски обекти. Софтуер за автоматизация на производствената и търговската дейност на всяка фирма.

Версия

Дата

Цена за 1 раб. място

3.07.054

12.19.2018

149,00 EUR

 Софтуер за работа в магазини и ресторанти. Приложението автоматизира работата на касиери, сервитьори, бармани.

Версия

Дата

Цена за 1 раб. място

3.07.066

08.10.2018

149,00 EUR

 Софтуер за разносна търговия. Прилагането на автоматизацията на работата на мобилните търговци, които са постоянно в движение.

Версия

Дата

Цена за 1 раб. място

3.07.052

15.04.2015

149,00 EUR

 Автоматична архивираща система за работа със сървъри, която осигурява архивиране на данни за работник и управляващ създател на архив.

Версия

Дата

Цена за 1 раб. място

4.00.058

14.06.2018

49,00 EUR

 Уеб модул, чрез който можете да достъпите Вашата база данни от всяка точка на света.

Версия

Дата

Цена за 1 раб. място

3.07.035

05.04.2017

149,00 EUR

 Софтуер за създаване и разпечатване на етикети, които се предлагат бързо и лесно, може да моделира своя, уникален дизайн.

Версия

Дата

Цена за 1 раб. място

3.07.021

30.04.2018

79,00 EUR

 Софтуер за управление на хотели от всякакъв тип. Система, която обединява всички процеси и служи за оптимизация.

Версия

Дата

Цена за 1 раб. място

1.00.006

12.21.2017

299,00 EUR

 Съвременна система за управление на магазин, базирана върху платформата Android

Версия

Дата

Цена за 1 раб. място

3.07.001

01.10.2013

Абонамент

 Авангардно приложение за сканиране и обработка на баркодове и количества на стоки, базирано върху мобилната платформа Android

Версия

Дата

Цена за 1 раб. място

3.07.001

01.10.2013

Абонамент

 Модерна система, базирана върху мобилната платформа Android, предназначена за оптимизиране на работата на сървърите във всяко отношение.

Версия

Дата

Цена за 1 раб. място

3.07.001

05.08.2014

Абонамент

 Модул за централизирано управление на мрежа от мобилни търговци, използващи устройства с инсталиран Microinvest Склад Pro Phone

Версия

Дата

Цена за 1 раб. място

3.07.012

02.01.2019

149,00 EUR

 Продуктът може да бъде използван като интерактивно електронно меню или като работно място в сървъра.

Версия

Дата

Цена за 1 раб. място

3.07.020

04.29.2014

249,00 EUR

 Софтуер за комплексно управление на дейности в билярд клубове и игрален зали.

Версия

Дата

Цена за 1 раб. място

3.07.015

11.01.2017

149,00 EUR

 Лесно генериране на операции в Microinvest Склад Pro от баркодове, събрани с терминално устройство тип Data Collector

Версия

Дата

Цена за 1 раб. място

3.07.016

13.08.2018

79,00 EUR

 Безплатно приложение за разнообразна търговия, предназначена за работа на мобилни устройства с операционна система Windows Phone

Версия

Дата

Цена за 1 раб. място

3.07.011

05.10.2015

безплатен продукт

OpenSource софтуер за управление на търговски обекти. Продуктът е безплатен, свободен за изтегляне и ползване и под GPL лиценз.

Версия

Дата

Цена за 1 раб. място

1.15.3.31

03.31.2015

безплатен продукт

 Софтуер за работа в търговски обекти. За работа както на самостоятелен компютър, така и за работа в мрежа

Версия

Дата

Цена за 1 раб. място

3.81.921

06.13.2017

безплатен продукт

Съвременна система за управление на ресторант, базирана върху платформата Android

Версия

Дата

Цена за 1 раб. място

3.07.001

01.10.2013

Абонамент
При закупуване на софтуер чрез нас получавате 50% отстъпка от услугата за регистрация на обект в общината. 


СЧЕТОВОДЕН СОФТУЕР

 Microinvest Делта Про
Счетоводна система с нова архитектура, която се състои от три важни фактора за успех във всяка дейност - бърза, удобна, функционална.

Версия

Дата

Цена за 1 раб. място

1.01.062

08.01.2019

149,00 EUR


Microinvest ТРЗ и ЛС Про
Новаторска система за цялостна обработка и контрол на данните за персонала на фирмата.

Версия

Дата

Цена за 1 раб. място

2.00.030

30.01.2019

149,00 EUR


Microinvest Invoice Pro
Безплатен продукт за фактуриране от ново поколение, който може да се издаде фактури, дебитни и кредитни известия, проформа фактури.

Версия

Дата

Цена за 1 раб. място

2.00.007

15.01.2019

безплатен продукт

Microinvest Темпомат за Android
Безплатен помощник за Вашия Android телефон, който ще се зарежда автоматично, за да се уверите, че всички данъчни събития.

Версия

Дата

Цена за 1 раб. място

3.07.001

01.20.2014

безплатен продукт

Microinvest Делта
Гръцка, бърза и много фирмена система за двустранно счетоводство, поддържа всички стандартни счетоводни операции.

Версия

Дата

Цена за 1 раб. място

3.83.926

10.18.2018

безплатен продукт

Microinvest Фактура
Безплатна програма за фактуриране. В продукта са включени всички изискуеми атрибути за издаване на различни документи.

Версия

Дата

Цена за 1 раб. място

3.03.921

10.18.2018

безплатен продукт

Microinvest ТРЗ и ЛС
Система за поддържане на база данни за личен състав в една фирма, даваща възможност за автоматично начисляване за заплащане на персонала.

Версия

Дата

Цена за 1 раб. място

3.77.926

10.18.2018

безплатен продукт

Microinvest FormScript
Система за попълване на банкови платежи. В програмата са въведени често използвани документи и поддържа IBAN на стандарта.

Версия

Дата

Цена за 1 раб. място

4.06.921

10.18.2018

безплатен продукт

Microinvest Value
Безплатна многофункционална програма за обработка на ДДС дневници. Програмата е много фирма и може да обслужва неограничен брой предприятия.

Версия

Дата

Цена за 1 раб. място

3.02.921

06.13.2017

безплатен продукт

Microinvest Control
Безплатна многофункционална програма за обработка на дневници на РИОКОЗ, действаща в съответствие с българското законодателство.

Версия

Дата

Цена за 1 раб. място

3.01.921

06.13.2017

безплатен продукт

Microinvest Прима
Многофункционална програма за езиково счетоводство. Лесна и удобна за употреба, тя съхранява времето и оперативната работа.

Версия

Дата

Цена за 1 раб. място

3.05.921

10.18.2018

безплатен продукт
При закупуване на софтуер чрез нас получавате 50% отстъпка от услугата за регистрация на обект в общината.

Контакти

На всеки въпрос от вас свързан с предлаганите услуги, ние ще Ви консултираме безплатно по телефона.

Свържете се с нас
БИЗНЕС АСИСТЕНТ бул. "Цар Борис III" 215
София 1618, България
И-мейл: businessassistant@abv.bg+359 885 000 999